PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio ir užsakančio prekes www.laroche.lt, telefonu ir UAB „Larochė“ parduotuvėje (toliau – Pardavėjas)  tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas ir užsakydamas prekes/produktus, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes/produktus www.laroche.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą bei kitą reikiamą informaciją.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo www.laroche.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas, suteikęs Pardavėjui asmens duomenis, turi teisę gauti informaciją apie jo tvarkomus duomenis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti duomenis arba atšaukti sutikimą tolesniam duomenų tvarkymui.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja reaguoti į asmens prašymą taisyti arba naikinti duomenis ir pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo.

2.5. Ši interneto svetainė naudoja Google slapukus (ang. “cookies”), kurių pagalba teikiamos svetainės paslaugos, personalizuojami skelbimai ir analizuojamas duomenų srautas. Informacija, gauta apie lankytojo naudojimąsi šia svetaine, dalinamasi su Google. Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Pirkėjas sutinka su slapukų naudojimu. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas, kad lankantis  www.laroche.lt interneto svetainėje, naudojamame įrenginyje gali būti įrašomi slapukai. 

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, arba prekę (prekes) užsako telefonu.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra internetinio užsakymo dalis ir nėra archyvuojama ar kitaip saugoma.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

4.2.2. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr.258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, mokėjimo kortele arba grynaisiais pinigais. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją.

5.5. Pirkėjas tampa visiškai atsakingas už prekių/produkcijos laikymo sąlygas ir judėjimą/transportavimą nuo to momento, kada atsiima iš Pardavejo arba prekės/produkcija būna pristatytos į sutartą šventės vietą.

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina bet kokiu būdu pakenkti ar pakenkia parduotuvės ar internetinės parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti produkcijos kainas.

6.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į nurodytą vietą datos.

6.5. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.laroche.lt.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad parduotuvė ar internetinė parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam parduotuvės ar internetinės parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su parduotuvės ar internetinės parduotuvės veikimu.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-10 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu arba pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos parduotuvėje ir www.laroche.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už parduotuvėje ar internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, mokėjimo kortele arba grynaisiais pinigais.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes ar paslaugas. Avanso dydis nustatomas individualiai kiekvienam užsakymui. Avanso mokestis yra Pirkėjo įsipareigojimas neatšaukti patvirtinto užsakymo ar rezervacijos. Šis avanso mokestis yra datos/užsakymo rezervacijos mokestis ir nėra grąžinamas, išskyrus atvejus, kuomet Pardavėjas dėl tam tikrų aplinkybių negali įvykdyti įsipareigojimo.

8.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.), logistikos kaštų padidėjimas. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes parduotuvėje, telefonu, paštu, socialiniuose tinkluose ar internetinėje parduotuvėje www.laroche.lt, turi nurodyti adresą, kuriuo pageidauja gauti prekes.

9.2. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu prasideda nuo 3,50 € su PVM iki kitos sumos priklausimai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Sutartiniai pristatymai į renginius derinami individualiai.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.4. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.5. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

9.6. Sutartiniai pristatymai į renginius derinami individualiai. Pardavėjas įsipareigoja užsakytą produkciją pristatyti sveiką ir nepažeistą. Pristatymo paslauga baigiasi tuomet, kada produkcija pasiekia sutartą pristatymo adresą. Nuo to momento už pristatytos produkcijos laikymą ir judėjimą atsako Pirkėjas arba jo pavesti tretieji asmenys.

10. Prekių garantija

 10.1. Maisto produktams garantija neteikiama. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti tinkamo vartojimui galiojimo prekes.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Maisto produktai atgal nepriimami ir nekeičiami.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius ar kitaip derina žalos atlyginimą.

13. Neįprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visą su internetinės parduotuvės užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Kitais atvejais Pardavėjas informuoja el. paštu, telefonu ar socialiniais tinklais.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

AUKŠTYN
asd

kkkk

Follow Us
d