Privatumo politika 2022-05-25T10:20:27-02:00

UAB LAROCHĖ PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS SIUNČIANTIEMS PAKLAUSIMUS, PRAŠYMUS, SKUNDUS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-04

UAB Larochė rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

  1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, perkant prekes iš mūsų per lietuviskapreke.lt platformą. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

  1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB Larochė;

Mūsų juridinio asmens kodas yra: 304952484;

Mūsų adresas: Linkuvos 58, Kaunas;

El. pašto adresas: la@laroche.lt.

  1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:

kad galėtumėme įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti Jums prekes – Jūsų asmens duomenys naudojami užsakymo apdorojimui bei užsakytų prekių pristatymui ir jo organizavimui;
kad galėtumėme įvykdyti mums taikomas prievoles buhalterinės apskaitos bei dokumentų archyvavimo srityse;
gaunamų užklausų administravimui – jei pateiksite mums užklausą platformoje lietuviskapreke.lt nurodytais mūsų kontaktais, Jūsų asmens duomenys bus naudojami šio paklausimo administravimui (susipažinimui, atsakymo parengimui, saugojimui pagal teisės aktų reikalavimus);
savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, įskaitant reputaciją, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose.

  1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikdami užsakymą Jūs turėtumėte mums pateikti šią informaciją apie save:

savo vardą ir pavardę;
telefono numerį;
prekių pristatymo adresą (miestas, adresas, pašto kodas) arba pasirinktą paštomatą/terminalą ar pašto skyrių, į kurį turi būti pristatomos Jūsų užsakytos prekės.
Be šios informacijos mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ar pristatyti Jums prekių.

  1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

Jūsų asmens duomenis pateikto užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo tikslu mes naudojame pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui, kurią su mumis sudarote pateikdami užsakymą (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad galėtumėme tinkamai vykdyti mums taikomas teisines prievoles buhalterinės apskaitos bei dokumentų archyvavimo srityse (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
mes turime teisėtą interesą administruoti gaunamas užklausas (BDAR 6 str. 1 d. f p.), o jei Jūsų užklausa bus susijusi su Jūsų užsakymu – ji bus laikoma pirkimo-pardavimo sutarties dalimi ir Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
mes turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose ar kitose institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

  1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir, jei ji nėra aktuali Jūsų pateiktam ar planuojamam užklausai, prašome jos neteikti. Jei vis dėl to tokia informacija bus pateikta, laikysime, kad davėte mums sutikimą šios informacijos tvarkymui (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

  1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduota:

prekybos tarpininkui – bendrovei MB „Pavojingos idėjos“, kuri valdo lietuviskapreke.lt platformą;
buhalterinių paslaugų teikėjams;
archyvavimo paslaugų teikėjams;
duomenų saugyklų paslaugų teikėjams;
el. pašto paslaugų teikėjams, jei užklausas mums siųsite el. paštu;
teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
teismams, ikiteisminėms ginčų sprendimo institucijoms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
antstoliams, kiek tai reikalinga priteistų sumų išieškojimui.

  1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informacija bus saugoma:

jei jūsų užklausą susijusi su Jūsų užsakymu, ji bus saugoma 10 metų po pirkimo-pardavimo sutarties pabaigos, t. y. po prekių pristatymo;
jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokią užklausą, kuri nėra susijusi su Jūsų užsakymu, ją saugosime 1 metus nuo sprendimo mūsų bendrovėje priėmimo;
informaciją apie Jūsų užsakymą, įskaitant išrašytą sąskaitą saugosime 10 metų;
teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo;
teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos.

  1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 10 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai. Jūs turite šias teises duomenų apsaugos srityje:

pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

  1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis el. paštu la@laroche.lt.